Nos séculos XVI e XVII numerosas mulleres de Cangas foron xuzgadas polo Tribunal do Santo Oficio (Inquisición) por suposta “bruxería”. Hoxe en día sabemos que acabaron confesando atrocidades a forza de espantosos tormentos, víctimas das invencións dos inquisidores. A máis lembrada é, probablemente, María Soliño. María Soliño foi condenada, alá polo século XVII pola Santa […]