Esta semana aprobáronse un total de 16 plans hidrológicos, incluídos todos os de competencia estatal (12) e os plans de competencia autonómica de Galicia Costa, Tinto-Odiel-Pedras, Guadalete-Barbate e Concas Mediterráneas Andaluzas O Consello de Ministros, a proposta do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, culminou o segundo ciclo de planificación hidrológica en todas as […]