Presidido por Paolo Caucci, este é o órgano encargado de asesorar no eido científico e cultural a Turismo de Galicia no relativo ao Camiño de Santiago Este comité está formado na actualidade por nove membros de recoñecido prestixio no ámbito académico A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, ven de nomear a Segundo Pérez […]