Os anfibios son un dos grupos de vertebrados que presentan un maior número de especies ameazadas, xa que a súa dependencia da auga nunha parte importante do seu ciclo vital, fainos moi sensibles á alteración dos humedáis, un tipo de hábitat tamén en regresión. Todas as actividades foron acometidas directamente polo Parque Nacional, dentro do […]