Actualmnente en Baiona, está a traballarse na segunda fase de investimento eléctrico no concello, que engloba o viario principal desde a rotonda do Xeneral Santos Peralba até o Porto Pesqueiro nuns 270 puntos que permitirá un aforro duns 113.000 kw/ano o que é o mesmo 14.000 euros de aforro enerxético co que este investimento se […]