Medio Ambiente recolle na Guía de Boas Prácticas de intervención nas praias e dunas recomendacións para evitar a súa degradación pola mala xestión destes espazos litorais. A guía será útil, tanto para os concellos e as demais administracións como para as oficinas que proxectan o planeamento e para todos os axentes que interveñen no litoral; […]